Politisk lederskab frem for spin

Man tør  stort set ikke lade børskurserne alene i en halv time, eller satse på en stabil udvikling i et lands økonomi. Denne sommer har været så turbulent, at selv kommentatorer for åben TV-skærm må indrømme, at de er dybt overraskede over udviklingen.

Mange ser den nuværende krise i de vestlige økonomier og dele af de østlige som en gentagelse af finanskrakket i 2008. Ser vi på de mindre danske bankers problemer og debatten om en ny bankpakke i Danmark, kan det minde meget om tidligere tiders diskussion. Det er dog ikke verdens virkelige tilstand, selv om den er reel nok i bankerne.

Lige nu er der rigeligt kapital i verden. Det er den modsatte situation af august 2008, hvor kreditterne begyndte at stramme til, Lehman gik ned i mangel på kredit, og ingen turde låne penge ud længere.

I dag er der overflod af penge. Virksomheder verden over har sjældent haft så god en likviditet – også de danske. De private husholdninger sparer langt mere op. Privatforbruget er i store dele af verden for lavt til at skabe blivende vækst. Renten er praktisk taget nul i USA, og vil blive fastholdt i to år. I Bank of New York Mellon førte det primo august til negative indlånsrenter for store indlån. Det koster nu 0,13% i betaling at have penge i banken. I Schweiz er renten kun nul. Schweizerne kender dog til negative renter fra 1970erne, hvor der skulle betales for at deponere store midler fra de nyrige olielande.

Det er lånere, der mangler, ikke penge. Vi har masser af penge til investering, men ingen tillid til investeringer. Pengene placeres passivt frem for aktivt. Der mangler tillid til fremtiden. Det er den grundliggende forudsætning for vækst. Denne tillid skal genskabes. Det er ikke længere i hænderne på centralbankerne og andre store institutioner. Det er selve den politiske usikkerhed, der skal bekæmpes.

Politikere i dag mangler visioner. De har økonomiske planer på lang sigt, men formålet er at bevare det nuværende samfund. Med de manglende visioner kommer også det manglende lederskab. Hvis man ikke ved, hvor man skal hen, er der svært at lede i den rigtige retning. Til gengæld investeres der masser af energi og penge i spin og PR. Det fører oftest til mere usikkerhed. Når det nu er godt spin at ramme modparten hårdt – f.eks. vise at modpartens økonomiske planer ikke er holdbare, eller at modparten ikke er til at stole på – er konsekvensen ofte, at den samlede tillid til politik og politikere falder. Jo mindre tillid, jo mere volatilitet på børserne.

Der er brug for vision for fremtiden. Der er brug for ideer og tiltag, der kan opfylde visionerne. Der er brug for planer, der viser, at visionerne kan opfyldes inden for en givet tidsramme. Derfor må vi bede vore politikere om at se ind i fremtiden, se på mulighederne og vise lederskab. Det skaber stabilitet og sikkerhed, som er grundforudsætningen for nye investeringer og et højere forbrug. Dermed er lederskabet også forudsætningen for en højere vækst. Har vi prøvet det før? I 1970erne var den vestlige verden i lange perioder uden lederskab. USA havde lidt nederlag i Vietnam, den kolde krig så ud til ikke at kunne vindes, Europa var ramt af eurosclerose, og alt for mange penge gik til de nyrige olielande i den Arabiske Golf, som blot stablede pengene op i schweiziske banker. Det var først med genetableringen af et politisk lederskab i 1980erne, at tilliden blev genskabt. Kære politikere: Glem børskurser og se i stedet ind i spejlet. Det er herfra lederskabet skal komme. Og lad os så få det valg i Danmark overstået, så vi kan komme videre!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *