Betalingsringen og den økonomiske vækst

I stedet for at begrænse trafikken i København er det langt mere hensigtsmæssigt at investere i at fremme trafikken gennem nye trafikale årer og bedre systemer. En havnetunnel kunne afhjælpe mange trafikproblemer.

Hvis vi øger trafikken til en by med 20 procent, hvad sker der så? Svaret er næsten altid, at der kommer trafikproblemer og trængselsudfordringer. Men det er, fordi spørgsmålet er forkert. Det rigtige spørgsmål er, hvad en øget trafikmængde på 20 procent er udtryk for?

Det er nemlig næsten altid udtryk for en økonomisk fremgang og vækst i en by. Når København oplever trængselsproblemer, der dog slet ikke kommer på niveau med problemerne i mange europæiske storbyer, skyldes det fremgang og vækst i Københavns-området. Det er den gode nyhed.

Hvad sker der, hvis vi reducerer trafikken til en by med 20 pct? Igen er spørgsmålet stillet forkert. Det burde være, hvad en reduktion af trafikmængden på 20 pct. er udtryk for? Det er udtryk for tilbagegang og økonomisk nedtur for en by.

Nu kommer så det helt store spørgsmål. Hvad sker der, hvis vi tvinger trafikken ned med 20 pct. i en storby som København eller for den sags skyld andre danske byer? Der sker naturligvis det samme, nemlig at væksten forsvinder, og byen og byområdet kommer i økonomisk tilbagegang.

Hvad betyder en betalingsring rundt om København eller – som det er blevet luftet – rundt om Aarhus? Det betyder tilbagegang og manglende økonomisk vækst i de ramte byer. Det er den dårligst tænkelige løsning på trafikproblemer. Når nordmændene har indført den i Oslo, er det blandt andet fordi, Norge har en politik om at fordele væksten ud i landet.

At trafik og infrastruktur er centrale dele af en strategi for højere økonomisk vækst, flere job og et gendannet økonomisk overskud i den offentlige sektor handler ikke om tro – men viden om hvad der positivt fremmer eller hæmmer udvikling.

Det kræver investeringer at skabe fremgang. I stedet for at begrænse trafikken er det langt mere hensigtsmæssigt at investere i at fremme trafikken gennem nye trafikale årer og bedre systemer. En havnetunnel i København kunne afhjælpe mange trafikproblemer. Taler vi om forurening og CO2 var det vel ikke umuligt at skabe nogle incitamenter til at pendle i elbiler eller andre mere CO2-neutrale biler. Udbygningen af motorvejsnettet er en anden påtrængende opgave.

Så væksten vil falde inden for ringen i Københavns og Frederiksbergs kommuner, mens flere virksomheden vil søge uden for ringen for at undgå at pålægge deres medarbejdere nye afgifter. Det vil gøre provenuet mindre end beregnet. Samtidig vil det fremme væksten i omegnskommunerne. Det er egentligt sjovt, at de er imod betalingsringen, men det skyldes jo, at mange af deres borgere i første omgang forventes at betale gildet.

Betalingsringen skal gennemføres for at skaffe indtægter. SF har lovet lavere priser på kollektiv transport, og de Radikale og Socialdemokraterne har lovet investeringer i trafikale løsninger.

Hvis det går som forventet, giver betalingsringen færre indtægter end beregnet. Den vil nemlig flytte væksten og trafikken ud af København. Så bliver det borgerne i København og Frederiksberg, der kommer til at betale. Der bliver heller ikke de lovede penge til prisnedsættelser og investeringer. Det var vist ikke lige meningen.

One response to “Betalingsringen og den økonomiske vækst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *